Академичен съставпроф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
Ректор
телефон: 032/ 261 222
email: rector@uni-plovdiv.bg
приемно време: Вторник от 13:00 до 14:00 ч.
кабинет: Ректорски кабинет, Ректорат, ет. 1

проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджевa
Ръководител Катедра
телефон: 032/ 261 293
email: llipcheva@abv.bg
приемно време: Вторник от 09:30 до 10:30 ч.
кабинет: 218, Ректорат, ет. 2

проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева

телефон: 032/ 261 293
email: peleva_i@abv.bg
приемно време: Понеделник от 13:30 до 14:30 ч.
кабинет: 218, Ректорат, ет. 2

доц. д-р Атанас Вангелов Бучков

телефон: 032/ 261 475
email: atanas_buchkov@abv.bg
приемно време:
кабинет: 240, Ректорат, ет. 2

доц. д-р Владимир Атанасов Янев

телефон: 032/ 261 265
email: vlado_yanev@abv.bg
приемно време:
кабинет: 254, Ректорат, ет. 2

доц. д-р Мария Атанасова Йовчева

телефон: 032/ 261 475
email: yovchevam@mail.bg
приемно време: Вторник от 14:00 до 15:00 ч.
кабинет: 240, Ректорат, ет. 2

доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев

телефон: 032/ 261 265
email: dimitarkrystev@abv.bg
приемно време: Понеделник от 10:30 до 11:30 ч.
кабинет: 254, Ректорат, ет. 2

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

телефон: 032/ 261 374
email: metodika2011@abv.bg
приемно време: Четвъртък от 15:00 до 16:00 ч.
кабинет: кабинет Методика по български език, Учебен център, кaб. № 8

гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков

телефон: 032/ 261 374
email: tcholakov_mobe@abv.bg
приемно време: Понеделник от 13:30 до 15:30 ч.
кабинет: кабинет Методика по български език, Учебен център, кaб. № 8

ас. д-р Красимира Танева

телефон: 032/ 261 426
email:
приемно време: Първа седмица в понеделник от 13:30 до 15:30 ч. Втора седмица в понеделник от 10:30 до 11:30 ч. и от 13:30 до 14:30 ч.
кабинет: кабинет Методика по литература, Учебен център, кaб. № 10

гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова

телефон: 032/ 261 265
email: marinova_ana@abv.bg
приемно време: Първа седмица във вторник от 10:30 до 12:30 ч. Втора седмица в четвъртък от 12:00 до 14:00 ч.
кабинет: 254, Ректорат, ет. 2

гл. ас. д-р Ваня Георгиева Георгиева

телефон: 032/ 261 265
email: georg_vanya@abv.bg
приемно време: Четвъртък от 10:30 до 12:30 ч.
кабинет: 254, Ректорат, ет. 2