доц. д-р Атанас Вангелов Бучков


Телефон: 032/ 261 475
Мейл:
Кабинет: 240, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Понеделник 10:15–11:15

Област на научната квалификация

Образование

Професионална кариера

Членства

Говорими езици

Публикации

Емилиян Станев и естетическият характер на литературата". В: ЕМИЛИЯН СТАНЕВ И БЕЗСМЪРТНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА В ЛИТЕРАТУРАТА. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Велико Търново, 2008. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 11-20.

 

"Смърт и национална идентичност в творчеството на Емилиян Станев". В: Сп. Страница, 2009, кн. 2, сс. 128-133.

 

"Един анахроничен скандал". В: Сп. Страница, 2009, кн. 4, с. 154-160.

 

Смърт и национална идентичност в творчеството на Емилиян Станев. //Topografia tozsamości. Pod rеdakcią Agaty Firlj I Wojiecha Jówiaka. Wydawnictwo naukowe. Tom 2. Poznań, 161-66.

 

Размисли по повод една класическа смърт. В. ПУ „Паисий Хилендарски". Филологически факултет.  Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. Г, 2011, с. 110-120.

 

Началото „Паисий" – във и извън училището. / Паисиеви четения. „250 години „История Славяно-Блгарска". 2-4.11.2012.

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други