Наталия Мацева

1. Име, презиме, фамилия:

Наталия Иванова Мацева

ПУ „Паисий Хилендарски", ул. „Цар Асен" 24

E-mail:

nathalie_1976@abv.bg

2. Образование:

магистър по български език и руски език – ПУ „Паисий                          Хилендарски"

магистър по финанси – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

3. Владеене на езици:

руски: отлично (говоримо и писмено)

френски: добро (говоримо и писмено)

4. Област на научната квалификация:

методика на обучението по български език

Дата на записване на докторантура: 01.03.2019

Тема на дисертацията: Развиване на ключовата компетентност „Умения за учене" при работа с текст в обучението по български език (5. – 7. клас)

5. Месторабота и длъжност:

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив, преподавател по български език и литература

6. Научен ръководител:

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова 

Теодора Кашилска

1. Име, презиме, фамилия:

Теодора Петрова Кашилска

ПУ „Паисий Хилендарски", ул. „Цар Асен" 24

E-mail: 

teodora.kashilska@abv.bg

2. Образование:

бакалавър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски"

магистър по актуална българистика в ПУ „Паисий Хилендарски"

3. Владеене на езици:

английски: много добро (говоримо и писмено)

4. Област на научната квалификация:

българска литература

Дата на записване на докторантура: 01.03.2018 г.

Тема на дисертацията: „Свидетелски почерци на българската литературна история (Писателските мемоари за периода между двете световни войни)" 

5. Месторабота и длъжност:

Катедра по българска литература и теория на литературата – докторант

6. Научен ръководител:

проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева