РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТПП ПО БЕЛ за учебната 2019/2020 година

от 14.10.2019 - 20.12.2019

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Стратия  Тодоров

Сряда, 14.00 ч.

Специалност БФ

1603011001

1603011002

1603011004

1603011005

1603011007

1603011017

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Мария Костова

Сряда, 14.00 ч.

Специалност БФ

1603011008

1603011009

1603011010

1603011031

1603011011

1603011014

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Галя Стоева

Сряда, 13.15 ч.

Специалност БФ

1603011015

1603011016

1603011018

1603011019

1603011020

1603011041

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

Учител наставник: Радка Атанасова

Сряда , 8.00 ч.

Специалности: БФ и БЕАЕ, БЕКорЕ

1603011023, БФ

1603011026, БФ

1603011027, БФ

1603011028, БФ

1603011032, БФ

1503131011, БЕАЕ

1603871004, БЕКорЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

Учител наставник:  Стоянка Николова

Сряда,  8.00 ч.

Специалности: БФ, БЕИспЕ, БЕАЕ, БЕКорЕ

 1703011034 , БФ

1603011044, БФ

1803011058, БФ

1603981001, БЕИспЕ

1603981003, БЕИспЕ

1603131001, БЕАЕ

1603871006, БЕКорЕ

СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

Учител наставник: Златина Едрева

Сряда, 8.00 ч.

Специалности: БЕАЕ

1603131002, БЕАЕ

1603121003, БЕАЕ

1603131006, БЕАЕ

1603131010, БЕАЕ

1603131012, БЕАЕ

1903131016 , БЕАЕ

БЕКорЕ

1603871008, БЕКорЕ

СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

Учител наставник:  Мариана Рукова

Сряда, 8.00 ч.

Специалности: БЕТЕ, БЕНГрЕ, БЕКорЕ, БЕКитЕ

1603701003, БЕКитЕ

1603511001, БЕНгрЕ

1603481001, БЕТЕ

1603481002, БЕТЕ

1603481006, БЕТЕ

1603481007, БЕТЕ

1603871007, БЕКорЕ

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

Учител наставник:Танка Тарънска

Вторник, 9.30 ч.

Специалности: БЕИ (РО), БФ (ЗО)

1603171002, БЕИ(РО)

1603171003, БЕИ(РО)

1603171004, БЕИ(РО)

1803171006, БЕИ(РО)

1403012107, БФ(ЗО)

1403012103 , БФ(ЗО)

0703012017, БФ (ЗО)

Резултати от писмен изпит по история на българската литература след Първата световна война, 24 юни, 2019 година

Българска филология, 4 курс, редовен протокол

1503011008 – Добър 4.00

1503011035 Среден 3.00

1503011063 Слаб 2.00

1503011011 Добър 4.00

1503011002 Отл. 6.00

1503011069 Слаб 2.00

1503011034 Слаб 2.00

1503011037 Мн. Добър 5.00

1503011038 Среден 3 –

1503011023 Мн. добър 4.50

1503011046 Слаб 2.00

1503011066 Отл. 5.50

1503011006 Добър 4.20

1503011003 Добър 3.50

1503011032 Добър 4-

1503011079 Добър 4.20

1503011014 Мн. Добър 5.00

1503011053 Добър 3.50

1503011010 Среден 3.00

1503011005 Добър 4

Българска филология, 4 курс, индивидуални протоколи

0803011026 Среден 3.00

1503011084 Среден 3.00

1203011043 Слаб 2.00

1403011106 Слаб 2.00

1203011107 Слаб 2.00

1003011023 Добър 3.50

1103011140 Слаб 2.00

1503011086 Слаб 2.00

1403011123 Слаб 2.00

1103011032 Добър 3.50

1303011087 Добър 3.50

1303011006 Добър 4.00

 

Български/Новогръцки език

1503511007 Мн. Добър 4.50

 

Български/Испански език

1503981006 Слаб 2.00

1503581003 Слаб 2.00

 

 

 

 

Съобщение за приключване на стажанстка практика

Дневниците от приключилата стажантска практика по български език и литература 
ще се приемат на 13 май 2019 г. от 9.00 до 12.30 часа при следния график:
БФ, СФ в каб. №8;
БЕАЕ, БЕТЕ, БЕИспЕ, БЕИтЕ, БЕНгр.Е, БЕРЕ, БЕКитЕ, БЕКор в каб. №10. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА ПО БЕЛ 2019 Г.

 

СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

   учител наставник

 РОЗА БАЛТОВА   

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1503011073

1503011075

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011074

1503011075

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БЕИтЕ

1503861011

1503861012

 ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“

 учител наставник

 КАРАМФИЛКА СТЕФАНОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

 БФ

150311052

1503011044

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕКорЕ

1503871001

1503871002

Трета смяна 8.04.2019-30.04.201

БЕКитЕ

1303701012

БФ

1503011064

ОМГ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“

 учител наставник     

 ЗДРАВКА ГАЙДАДЖИЕВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1503011008

150311014

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕИтЕ

1503861001

1503861017

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БЕИтЕ

1503861004

1503861005                                                                            

 ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

    учител наставник                                                                    

 СТРАТИЯ ТОДОРОВ                  

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1503011035

1503011037

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011038

1503011041

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

 БЕИспЕ

1503981001

1503981002

ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“

 учител наставник

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БЕИ

1503171001

1503171009

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011063

1503011053

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

15030111011

1503011020

 СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

 учител наставник

ЦАНКА ЧАЧОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1603011003

1503011083

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕИспЕ

1503981003

1503981006

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

1503011058

1503011048

 СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

учител наставник

МАРИЯНА РУКОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1403011063

1503011003

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011046

1503011056

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

1403011009

1403011107

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

   учител наставник

СТОЯНКА НИКОЛОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

СФ

1403833011

БФ

150301002

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕАЕ

1503131012

1503131001

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

1503011005

БЕИтЕ

1403861003

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

учител наставник

ТОТКА ЗЛАТАНОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

0903011090

1403011072

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1403011118

БЕАЕ

1503131014

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

1503011071

БЕИспЕ

1503981004

 ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“

  учител наставник

Илко Василев

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

153011009

15030110010

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011033

1503011034

 ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“

  учител наставник

КАТЯ ГЕЧЕВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1503011023

1503011026

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011029

1503011033                                                                

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

учител наставник

МИМИ МИХАЙЛОВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БЕТЕ

1503481007

1503481006

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕТЕ

1503481010

1503481001

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БЕТЕ

1503481017

БЕНЕгрЕ

1503511007                                                                    

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

  учител наставник

МАРИНА ПЕТРОВА                                                              

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

 БЕНгрЕ

1503511001

1503511003

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011004

БЕНгрЕ

1503511005

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БФ

1503011006

13031416                                                       

СУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

      учител наставник

КРАСИМИРА ВЪТЕВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БЕАЕ

1503131005

1503131004

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БЕАЕ

1503131002

БФ

16031003

 Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

 БЕТЕ

1503481003

БФ

1503011022

СУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 учител наставник

НАТАЛИЯ МАЦЕВА

Първа смяна 18.02.2018 – 08.03.2019

БФ

1503011061

1503011066

Втора смяна 11.03.2019-29.03.2019

БФ

1503011069

1503011066

Трета смяна 8.04.2019-30.04.2019

БЕАЕ

1503131008

БЕИ

1503171005

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО БЕЛ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018 - 2019 Г.

БФ

Сряда

Здравка Гайдаджиева

ОМГ, 13.00

0903011090

1103011046

1403011009

1403011072

1403011107

1403011118

БФ

Сряда

Златина Едрева

СУ „Софроний Врачански“,8.00

1503011002

1503011003

1503011004

1503011005

1503011006

1503011008

БФ

Сряда

Илко Василев

ЕГ „Иван Вазов“, 8.00

1503011009

1503011010

1503011011

1503011014

1503011020

1503011022

БФ

Сряда

Катя Гечева

ЕГ „Иван Вазов“, 8.00

1503011023

1503011026

1503011029

1503011032

1503011033

1503011034

БФ

Сряда

Стратия Тодоров

ОУ „Кн. Александър І“, 7.30

1503011035

1503011037

1503011038

1503011041

1503011042

1503011044

БФ

Сряда

Красимира Вътева

СУ „Паисий Хилендарски“, 7.30

1503011046

1503011048

1503011052

1503011053

1503011056

1503011058

БФ

Сряда

Наталия Мацева

СУ „Паисий Хилендарски“, 13.30

1503011061

1503011063

1503011064

1503011066

1503011068

1503011069

 

БФ

Сряда

Роза Балтова

 СУ „Любен Каравелов“, 9.00

1503011071

1503011073

1503011074

1503011075

1503011078

1503011079

БФ и  БЕТЕ

Сряда

Цанка Чачова

СУ „Софроний Врачански“,8.00

1603011003

1703011044

1503011083

БЕТЕ

1403481025

1503481001

1503481003

БЕТЕ

Сряда

Мими Михайлова

 ПГЕЕ, 7.30

1503481006

1503481007

1503481010

1503481016

1503481017

БЕИспЕ

Сряда

Ирина Даскалова

СУ „Софроний Врачански“,8.00

1503981001

1503981002

1503981003

1503981004

1503981006

БЕКИТЕ

Сряда

Марияна Рукова

СУ „Софроний Врачански“,8.00

1103701022

1503701002

1303701012

1603701005

1403011063

СФ

1403833011

БЕНгрЕ

Сряда

Марина Петрова

ПГЕЕ, 9.10

1403511008

1503511001

1503511003

1503511005

1503511007

БЕАЕ

Сряда

Радка Атанасова

ПГСАГ „Арх. Камен Петков“,13.30

1403131004

1403131022

1503131001

1503131002

1503131004

1503131005

БЕАЕ и БЕКорЕ

Сряда

Карамфилка  Стефанова

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“,15.00

БЕАЕ

1503131008

1503131012

1503131014

БЕКорЕ

1403871010

1503871001

1503871002

СФ

1503033004

 

ЧЕТВЪРТЪК

БЕИ

Виолета Дончева

ОУ „Васил Петлешков“,8.00

1503171001

1503171004

1503171005

1503171009

ЧЕТВЪРТЪК

БЕРЕ и БЕИталЕ

Тотка Златанова

ПГСАГ „Арх. Камен Петков“,14.30

БЕРЕ

0112004

БЕИталЕ

1503861001

1503861004

1503861005

1503861011

1503861012

1503861017

 

 

 

Резултати писмен изпит по история на българската литература след Първата световна война – 14.9.2018 година

Българска филология

1303011028 – Среден 3.00

1403011085 – Слаб 2.00

1403011013 – Добър 4.00

0803011058 – Добър 4.00

1303011087 – Слаб 2.00

1103011147 – Слаб 2.00

1103011159 – Слаб 2.00

1203011107 – Слаб 2.00

1403011123 – Слаб 2.00

1403011090 – Слаб 2.00

1603011040 – Среден 3.00

1403011019 – Среден 3.00

1503011062 – Среден 3.00

1403011106 – Слаб 2.00

Български език/новогръцки език

1303511008 – Слаб 2.00  

1403511011 – Среден 3.00

Български език/история

1503171019 – Среден 3.00

1303171028 – Слаб 2.00

140317007 – Слаб 2.00

1403171014 – Слаб 2.00

1403171010 – Среден 3.00

1403171018 – Среден 3.00

Български/Турски език

1403481017 – Среден 3.00

1303481020 – Слаб 2.00

1303481031 – Слаб 2.00

1403481021 – Среден 3.00

1103481004 – Среден 3.00

 

 

 

 

Резултати писмен изпит по история на българската литература след Първата световна война – 28 юни, 2018 година

Българска филология

 1. 1303011005 – 3.00
 2. 1403011001 – отл. 5.50
 3. 1403011011 – 5.00
 4. 1403011013 – 2.00
 5. 1403011014 – 3.00
 6. 1403011016 – 4.00
 7. 1403011017 – 5.00
 8. 1403011018 – мн.добър 4.50
 9. 1403011020 – 3.00
 10. 1403011035 – 4.00
 11. 1403011036 – 3.00
 12. 1403011037 – отл. 5.50
 13. 1403011039 – 4.00
 14. 1403011043 – 4.00
 15. 1403011061 – 3.00
 16. 1403011069 – 4.00
 17. 1403011073 – 3.00
 18. 1403011080 – 3.00
 19. 1403011085 – 2.00
 20. 1403011090 – 2.00
 21. 1403011116 – 3.00
 22. 1503011062 – 2.00
 23. 1503011086 – 2.00
 24. 1503011089 – 3.00
 25. 1603011039 – 2.00
 26. 1603011040 – 2.00
 27. 1403011123 – 2.00 – инд.протокол
 28. 1203011043 – 2.00 – инд. протокол
 29. 1203011119 – 2.00 (анулирана) – инд.протокол
 30. 1103011147 – 2.00 (анулирана) – инд. протокол

1403011082  3.00

1303011036  3.00 инд. протокол

1303011028  2.00 инд. протокол

1303011015 3.00 инд. протокол

Български език/новогръцки език

 1. 1203511005 – 3.00 - инд.протокол
 2. 1403511010 – 3.00
 3. 1403511011 – 2.00
 4. 1403511007 – 3.00
 5. 1403511004 – 3.00

Български език/история

 1. 1303171002 – 3.00 – инд. протокол
 2. 13003171009 – 2.00 – инд. протокол
 3. 1403171006 – добър 3.50
 4. 1303171011 – 3.00 – инд. протокол
 5. 1503171019 – 2.00 – инд. протокол
 6. 0903171027 – 2.00 – инд. протокол
 7. 1003171055 – 2.00 – инд. протокол

Български език/турски език

 1. 1303781012 – 3.00 – инд. протокол
 2. 1403481024 – 4.00
 3. 1303481031 – 2.00 – инд. протокол
 4. 1403481014 – 3.00
 5. 1103481004 – 2.00 – инд. протокол
 6. 1203481011 – 2.00
 7. 1303421029 – 3.00
 8. 1403481008 – 3.00
 9. 1403481012 – 3.00
 10. 1303481020 – 2.00
 11. 1003481004 – 2.00 – инд. протокол
 12. 1303481025 – 2.00 – инд. протокол
 13. 1403481017 – 2.00
 14. 1403481004 – 2.00
 15. 1403481021 – 2.00

Съобщение за стажантската практика

Уважаеми колеги,

Дневниците от приключилата стажантска практика по български език и литература ще се приемат по следния график:

23 май 2018г.

Студенти от първа смяна от 9.30 до 11.30 в каб. №8

Студенти от втора смяна от 9.30 да 11.30 в каб. №10

Студенти от трета смяна от 11.30 до.13.30 в каб. №8

Студенти от четвърта смяна от 11.30 до 13.30 в каб. №10

Разпределение за стажантска практика по български език и литература 2018 г.

* Допуснатите до стажантска практика студенти, които не са включени в разпределението, да се обадят в стая 250-А на г-жа Димитрова до 12.02.2018 г.
 
СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
учител наставник РОЗА БАЛТОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011019 ДЕБОРА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА
1403011020 МИРЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1403011021 АННА-МАРИЯ АНГЕЛОВА ГАЛЧЕВА
1403011022 ПЕТЯ СПАСОВА ЙОРДАНОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БФ
1403011028 ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
1403011035 ДИМИТРИНА СТОЙКОВА КАЛОЯНОВА
Четвърта смяна 02.05.2018-18.05.2018
БФ
1403011036 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
1403011037 ЖАНА ЕМИЛОВА СОФРОНИЕВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“
учител наставник
ЛИЛИЯ ДЖАМБОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1303011007 ВИКТОРИЯ РАЙЧЕВА МУТАФЧИЕВА
1303011045 МАЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1303011086 НЕДА ЦВЕТКОВА ТАНКОВА
1303011090 НЕДЖМИЕ ОРХАН ЗАБИТОВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОМГ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“
учител наставник
ЗДРАВКА ГАЙДАДЖИЕВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011001 СЕВЕРИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОДОРОВА
1403011002 ДИАНА ГЕОРГИЕВА МЪРКОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1403011003 ТРАЯНА АНГЕЛОВА ЛАТЕВА
1403011007 ВАСИЛ НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БФ
1403011011 СТОЯНКА ДОНЧЕВА КУНТОВА
1403011017 ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ГАНЧОВСКА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“
учител наставник
СВЕТЛА ТИНКОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011010 ДИАНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
1403011018 ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕНГРЕ
1403511004 ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
1403511007 ЛОРА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕИспЕ
1403981002 ГЛОРИЯ СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
1403981005 ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“
учител наставник
КРАСИМИРА КАЦАРОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011013 ВАНЯ ВАСИЛЕВА ТОТОВА
1403011014 АННА ЗЛАТКОВА БОЙДЕВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1403011015 МИЛЕНА СТОЯНОВА МИНЧЕВА
1403011016 АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КОЩУДОВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“
учител наставник
МАРИЯ КОСТОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011039 ЛЮБОВ НИКОЛАЕВА КУРТЕВА
1403011043 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГАГОЛЕВИЧИНА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1403011061 КРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
БЕТЕ
1403481024 ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БФ
1403011069 ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА-КОВАЧЕВА
1403011073 ПАВЛИНА СТЕФАНОВА КОЛЧАКОВА
Четвърта смяна 02.05.2018-18.05.2018
БФ
1403011080 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
1403011082 МАРИЯ ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“
учител наставник
ГАЛИНА СЛАВКОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1403011085 ДАРИНА ВЪЛКОВА ЗАХАРИЕВА
1403011090 ВАСКА ДАФЧЕВА ГАЙДАДЖИЙСКА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БФ
1403011099 ГАЛИНА НИКОЛАЕВА БОЕВА
1403011116 ЗОЯ ГОЧЕВА БОРИСОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БФ
1503011062 МАРИЯНА ДИМИТРОВА МАРИНСКА ДИМЧЕВА
1503011086 ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ДИКОВА
Четвърта смяна 02.05.2018-18.05.2018
БФ
1503011089 ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛАЕВА
1603011039 АЛЕКСАНДРА МАРИАНОВА ЕНЧЕВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“
учител наставник
ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БФ
1603011040 ЙОАНА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА
1303011064 ЛЮБКА КРЪСТИЛОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
СФ
1303033001 КРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТЕВА
1303033002 ЛИДИЯ ЯНКОВА РАБОТОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
СФ
1303833007 КАРИНА БЕЛОСЛАВОВА СТАНКОВА
1303833014 РАДОСЛАВ КУМАНОВ ЗЛАТАНСКИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
учител наставник
ЦАНКА ЧАЧОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕТЕ
1403481017 ЕСМИРАЙ СЕБАТ ЮСУФ
1403481019 СЕЛВЕР СЛАВЧЕВА ДАУТОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕТЕ
1403481021 СОНЕР ГЮНЕР АЛИОСМАН СФ
1203633004 ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И
ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“
учител наставник
РАДКА АТАНАСОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕТЕ
1403481006 ИСМАИЛ ОРХАН КАМБЕР
1403481007 АЛЕФ ФАИК ЮСЕИН
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕТЕ
1403481008 ФЕРДИЕ АЙДЪН МЕХМЕД
1403481011 ИЛХАН БАХРИЕВ АЛИЕВ
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕТЕ
1403481012 ФАТМЕГЮЛ СЕЛИМ АЛИ
1403481014 ЕРИДИАН ЛЮТВИ КЮЛДЖИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
учител наставник
ЗЛАТИНА ЕДРЕВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕИ
1403171010 МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
1403171014 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕИ
1403171018 ДЕСИСЛАВА САШЕВА МЕЧТАНОВА
1403171028 ВЕСЕЛИН ЛЮДМИЛОВ МИХАЙЛОВ
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕТЕ
1403481004 ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ТЕНЧЕВА
1403481005 АЙЛИН ЗЕКЕРИЕВА БЕКИРОВА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
учител наставник
ИРИНА ДАСКАЛОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕИ
1303171010 КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
1303171017 ХРИСТИНА ТАНЕВА ЖЕКОВА
Втора смяна 12.032018-30.03.2018
БЕИ
1303171028 ГЕРГАНА ВИКТОРОВА ЯНЕВА
1403171003 ЕЛИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕИ
1403171006 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
1403171007 МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ДРАГАНОВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“
учител наставник
Илко Василев
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕИтЕ
1403861001 КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ОБРЕТЕНОВ
1403861002 ИЛИЯНА ИЛКО ВАСИЛЕВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕИтЕ
1403861003 ЕВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА
1403861005 СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА СТАНОЕВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“
учител наставник
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕИтЕ
1403861014 РУЖА ВАНКОВА МАНОЛОВА
1403861016 МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА СТАНКОВА
Четвърта смяна 02.05.2018-18.05.2018
БЕИтЕ
1403861017 МЕЛТЕМ СЕВГИНОВА ЮСЕИНОВА
БЕКитЕ
1303701004 ТРАЯНА РАДОСЛАВОВА АРСОВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
учител наставник
МИМИ МИХАЙЛОВА
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕКитЕ
1303701011 ЕКАТЕРИНА РАМАДАН ДИБ
1303701020 ЛЮКИЯ ДИМИТРИУ ТРИФОНОС
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕКорЕ
1403871001 СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
1403871004 ТЕОДОРА АНАСТАСОВА КАРАДЖОВА
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕКорЕ
1403871008 ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА КАЦАРОВА
БЕАЕ
1203131034 ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НХГ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“
учител наставник
БОРИС ПАСКОВ
Първа смяна 19.02.2018 – 09.03.2018
БЕАЕ
1403131001 ЛИЯНА ПЛАМЕНОВА ЗАГОРСКА
1403131002 ПЕТЯ ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА
Втора смяна 12.03.2018-30.03.2018
БЕАЕ
1403131010 АНЕЛИЯ ИВАНОВА ЛЕСОВА
1403131011 НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
Трета смяна 10.04.2018-27.04.2018
БЕАЕ
1403131014 ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ПАНЕВА
1403131018 МАРИЕЛА РАДОСЛАВОВА ГАВАЗОВА
Четвърта смяна 02.05.2018-18.05.2018
БЕНгрЕ
1403511010 РУЖА НЕНКОВА ЧУЧУРИ
1403511011 ВЕРКА ЙОВКОВА НЕНДОВА

Срокове за предаване на портфолиото от Текущата педагогическа практика по БЕЛ

КОЛЕГИ,

МОЛЯ ДА ПРЕДАДЕТЕ ПОРТФОЛИОТО ОТ ТЕКУЩАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО БЕЛ НА 8.01.2018Г. ИЛИ НА 15.01.2018Г. ПО ВРЕМЕ НА ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ.

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МОБЕЛ

Разпределение за Текуща педагогическа практика по български език и литература за I семестър на 2017-2018 г. от 10.10. до 15.12.2017 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА (ТПП)

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

2017-2018

от 10.10. до 15.12.2017 г. 

ИНСТРУКТАЖ ЗА ПРАКТИКАТА ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ПО МОБЕ НА 02.10. И ПО МОЛ НА 09.10.2017 г.

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИШАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТПП.

 

СТОЯНКА НИКОЛОВА

ПГСАГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

СРЯДА, 8.10 часа

БФ

1103011143    НЕЛИ КАРАМФИЛОВА ВАСИЛЕВА

1203011146    КЛАРА НИКОЛАЕВА БАКЪРДЖИЕВА

1303011007    ВИКТОРИЯ  РАЙЧЕВА МУТАФЧИЕВА

1303011045    МАЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА

1303011086    НЕДА ЦВЕТКОВА ТАНКОВА

1303011090    НЕДЖМИЕ ОРХАН ЗАБИТОВА   

     

ЗДРАВКА ГАЙДАДЖИЕВА

ОМГ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“

СРЯДА, 13.10 часа                       

БФ     

1403011001    СЕВЕРИНА  НИКОЛАЕВА ХРИСТОДОРОВА

1403011002    ДИАНА ГЕОРГИЕВА МЪРКОВА

1403011003    ТРАЯНА АНГЕЛОВА ЛАТЕВА

1403011007    ВАСИЛ НИКОЛОВ СТАМЕНОВ

1403011017    ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ГАНЧОВСКА

1403011011    СТОЯНКА ДОНЧЕВА КУНТОВА

 

РАДКА АТАНАСОВА                

ПГСАГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“                  

СРЯДА,  9.00 часа, БФ     

1403011013    ВАНЯ ВАСИЛЕВА ТОТОВА

1403011014    АННА ЗЛАТКОВА БОЙДЕВА

1403011015    МИЛЕНА СТОЯНОВА МИНЧЕВА

1403011016    АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КОЩУДОВА

1403011010    ДИАНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

1403011018    ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

РОЗА БАЛТОВА

СУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ                           

СРЯДА, 8.30 часа, БФ

1403011019    ДЕБОРА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА

1403011020    МИРЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

1403011021    АННА-МАРИЯ АНГЕЛОВА ГАЛЧЕВА

1403011022    ПЕТЯ СПАСОВА ЙОРДАНОВА

1403011024    КРИСТИНА АСЕНОВА ЙОЛОВА

1403011028    ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА

 

НАТАЛИЯ МАЦЕВА      

СУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ                                                                              

СРЯДА, 14.00 часа, БФ

1403011031    ДЖЕМИЛЕ   АЛЬОШОВА КАРАБЕЛЬОВА

1403011033    КОСТАДИНКА ВИДОЛОВА ПЕТКОВА

1403011034    ЦАНКО МЛАДЕНОВ СТОЙЧЕВ

1403011035    ДИМИТРИНА СТОЙКОВА КАЛОЯНОВА

1403011036    ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

1403011037    ЖАНА ЕМИЛОВА СОФРОНИЕВА

 

МАРИЯ КОСТОВА                     

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“              

СРЯДА, 13.30 часа, БФ

1403011039    ЛЮБОВ НИКОЛАЕВА КУРТЕВА

1403011043    ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГАГОЛЕВИЧИНА

1403011061    КРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

1403011063    ДЖАНСУ ЕЛЯЙДИН НУРИДИН

1403011069    ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА-КОВАЧЕВА

1403011073    ПАВЛИНА СТЕФАНОВА КОЛЧАКОВА

 

ГАЛЯ СТОЕВА                

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“              

СРЯДА, 13.30 часа, БФ

1403011080    НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

1403011082    МАРИЯ ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

1403011085    ДАРИНА ВЪЛКОВА ЗАХАРИЕВА

1403011090    ВАСКА ДАФЧЕВА ГАЙДАДЖИЙСКА

1403011099    ГАЛИНА НИКОЛАЕВА БОЕВА

1403011105    СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА РАЙЧИНОВА

 

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА                

ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“               

СРЯДА,  9.30 часа 

БФ

1403011108    КРИСТИНА  НИКОЛАЕВА МАРКОВА

1403011116    ЗОЯ ГОЧЕВА БОРИСОВА

1503011062    МАРИЯНА ДИМИТРОВА МАРИНСКА-ДИМЧЕВА

1503011083    ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРОВА

1503011086    ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ДИКОВА

1503011089    ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛАЕВА

 

СВЕТЛА ТИНКОВА                   

СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

СРЯДА, 7.30 часа

БФ

1603011039    АЛЕКСАНДРА МАРИАНОВА ЕНЧЕВА

1603011040    ЙОАНА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА

БЕАЕ

1203131034    ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА

1403131001    ЛИЯНА ПЛАМЕНОВА ЗАГОРСКА

1403131002    ПЕТЯ ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА

БЕКитЕ

1303701011    ЕКАТЕРИНА РАМАДАН ДИБ

 

КРАСИМИРА ВЪТЕВА             

СУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

БЕИспЕ

ЧЕТВЪРТЪК от 7.20 часа

1403981002    ГЛОРИЯ СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА

1403981005    ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

БЕИтЕ

ПЕТЪК от 7.20 часа

1403861016    МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА СТАНКОВА

1403861017    МЕЛТЕМ СЕВГИНОВА ЮСЕИНОВА

1403861029    МИГЛЕНА ЕВГЕНИЕВА МИЛЕВА

1403861030    ВИКТОРИЯ  ЕВГЕНИЕВА МИЛЕВА

 

МИМИ МИХАЙЛОВА    

ПГЕЕ, ЧЕТВЪРТЪК,  12.00 часа

БЕИ

1203171009    АВРАМ ДИМЧЕВ ПЕЕВ

1303171010    КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

1303171017    ХРИСТИНА ТАНЕВА ЖЕКОВА

1303171028    ГЕРГАНА ВИКТОРОВА ЯНЕВА

1403171003    ЕЛИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА

1403171006    ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА   

 

БОРИС ПАСКОВ                         

ПЛОВДИВСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ЧЕТВЪРТЪК, 9.00 часа

БЕИ

1403171007    МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ДРАГАНОВА

1403171010    МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

1403171014    ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА

1403171018    ДЕСИСЛАВА САШЕВА МЕЧТАНОВА

1403171028    ВЕСЕЛИН ЛЮДМИЛОВ МИХАЙЛОВ

 

ДИАНА ЛЕОНТИЕВА

ПГО АНА МАЙ

ПЕТЪК, 11.20 часа

БЕИтЕ

1403861001    КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ОБРЕТЕНОВ

1403861002    ИЛИЯНА ИЛКО ВАСИЛЕВА

1403861003    ЕВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

1403861005    СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА СТАНОЕВА

1403861014    РУЖА ВАНКОВА МАНОЛОВА                 

                       

МАРИНА ПЕТРОВА       

ПГЕЕ

ПЕТЪК, 9.00 часа

БЕКорЕ

1403871001    СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

1403871004    ТЕОДОРА АНАСТАСОВА КАРАДЖОВА

1403871007    АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

1403871008    ВИКТОРИЯ  СЕРГЕЕВА КАЦАРОВА

1403871011    ВЕЛИНА СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА   

  

БОРИС ПАСКОВ

ХГ ЦАНКО ЛАВРЕНОВ

ВТОРНИК,  9.30 часа

БЕНгрЕ       

1403511002    МАРИЯ СТАНИМИРОВА ВАНЧЕВА                           

1403511004    ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА                            

1403511007    ЛОРА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА                                      

1403511010    РУЖА НЕНКОВА ЧУЧУРИ                                            

1403511011    ВЕРКА ЙОВКОВА НЕНДОВА                                      

1403511016    ТЕОДОРА СПАСОВА КЪНЧЕВА-КОЦЕВА   

   

ИРИНА ДАСКАЛОВА

СУ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

ВТОРНИК,  8.30 часа, БЕТЕ      

1403481004    ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ТЕНЧЕВА                               

1403481005    АЙЛИН ЗЕКЕРИЕВА БЕКИРОВА                                

1403481006    ИСМАИЛ ОРХАН КАМБЕР                               

1403481007    АЛЕФ ФАИК ЮСЕИН                              

1403481008    ФЕРДИЕ АЙДЪН МЕХМЕД                               

1403481011    ИЛХАН БАХРИЕВ АЛИЕВ

 

ТОТКА ЗЛАТАНОВА

ПГСАГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

ВТОРНИК,  10.00 часа

БЕТЕ

1403481012    ФАТМЕГЮЛ СЕЛИМ АЛИ                                 

1403481014    ЕРИДИАН ЛЮТВИ КЮЛДЖИ                                       

1403481017    ЕСМИРАЙ СЕБАТ ЮСУФ                                              

1403481019    СЕЛВЕР СЛАВЧЕВА ДАУТОВА                                              

1403481021    СОНЕР ГЮНЕР АЛИОСМАН                                        

1403481024    ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

 

ЗЛАТИНА ЕДРЕВА

СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

СРЯДА, 9.30 часа

СФ    

1203633004    ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ                                         

1303833007    КАРИНА БЕЛОСЛАВОВА СТАНКОВА                     

1303833014    РАДОСЛАВ КУМАНОВ ЗЛАТАНСКИ                                   

1303033001    КРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТЕВА                                       

1303033002    ЛИДИЯ ЯНКОВА РАБОТОВА

 

ЦАНКА ЧАЧОВА

СУ „Софроний Врачански“

БЕАЕ, сряда от 10.30 часа

1403131010    АНЕЛИЯ ИВАНОВА ЛЕСОВА  

1403131009    ТЕОДОРА ПЕТКОВА МАНДАЖИЕВА

1403131011    НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ                        

1403131014    ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ПАНЕВА                        

1403131018    МАРИЕЛА РАДОСЛАВОВА ГАВАЗОВА                              

1403131021    ДЕЯН СЛАВЕЕВ КОНАРЧЕВ     

Резултати от писмен изпит по „Българска литература след Първата световна война“, 19.06.2017

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ПИСМЕН ИЗПИТ НА 19.06.2017

РЕЗУЛТАТИ

Специалност: Български език и история

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1203171004

3.00

1303171001

устен

1303171002

2.00

1303171005

Не се е явил

1303171009

2.00

1303171011

Не се е явил

1303171015

2.00

1303171016

2.00

1303171021

3.00

1303171024

Не се е явил

1303171032

2.00

1303171038

4.00

1303171039

2.00

1303171042

5.50

1503171018

На устен

1503171019

2.00

1203171024

2.00

1503171014

3.00

1203171003

3.00

1103171046

3.50

 

 

 

Специалност: Български език и китайски език

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1203701001

На устен

1203701004

4.00

1203701016

2.00

1203701024

4.00

1303701004

Не се явил

1303701006

На устен

1303701009

На устен

1303701012

Не се явил

1303701017

4.50

1303701020

Не се явил

1303701021

3.00

 

Специалност: Български език и английски език

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1003131048

Не се явил

1203131036

Не се явил

1303131002

Не се явил

1303131003

Не се явил

1303131006

5.00

1303131007

Не се явил

1303131014

На устен

1303131018

3.00

1303131019

Не се явил

1303131021

На устен

1303131023

Не се явил

1303131026

На устен

1303131034

На устен

1303131038

На устен

1303131039

5.50

1103131036

2.00

1203131013

3.00

1203131032

3.00

1303481020

2.00

1203481010

2.00

1103481030

2.00

1203481037

2.00

1103131036

2.00

 

Специалност: Български език и испански език

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1103981013

Не се явил

1303981002

На устен

1303981003

Не се явил

 

Специалност: Български език и турски език

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1103481021

Не се явил

1303481001

3.00

1303481002

2.00

1303481004

2.00

1303481006

3.00

1303481008

3.00

1303481009

3.00

1303481010

3.00

1303481011

Не се явил

1303481012

2.00

1303481013

Не се явил

1303481016

2.00

1303481017

2.00

1303481018

3.00

1303481021

3.00

1303481022

3.00

1303481024

3.00

1303481025

2.00

1303481026

3.00

1303481029

Не се явил

1303481030

3.00

1303481031

2.00

1303481032

4.00

1403481030

5.00

1403481031

3.00

1203481037

2.00

1103481030

2.00

1203481010

2.00

1303481020

2.00

1103131036

2.00

 

Специалност: Български език и новогръцки език РО

Форма на обучение : редовна         Уч. г. :            Курс : 4         Група : < всички >

Фак. номер

 

1003511049

2.00

1303511003

3.50

1303511004

4.00

1303511006

4.00

1303511008

2.00

1303511019

3.00

1003511003

3.00

1103511016

3.00

 

Резултати от семестриални тестове по история на българската литература след Първата световна война – м. май, 2017 г.

(Моля, обърнете внимание на информацията след списъците!)

БЕИ

1203171004 – 3.50;

1303171001 – 5.50;

1303171002 – 3.50;

1303171005 – 4.00;

1303171009 – 3.00;

1303171011 – 3.50;

1303171015 – 3.00;

1303171016 – 4.50;

1303171021 – 4.00;

1303171024 – 3.50;

1303171032 – 2.00;

1303171038 – 3.50;

1303171039 – 2.00;

1303171042 – 4.50;

1503171018 – 5.50;

1503171019 – 2.00;

БЕАЕ

1303131006 – 4.50;

1303131014 – 5.00;

1303131018 – 4.00;

1303131019 – 4.00;

1303131021 – 5.00;

1303131026 – 5.00;

1303131034 – 5.50;

1303131038 – 5.00

1303131039 – 4.50

БЕКитЕ

1203701001 – 5.00;

1203701004 – 3.50;

1203701016 – 3.00;

1203701024 – 4.00;

1303701006 – Освободен от тест (курсова работа);

1303701009 – 5.00;

1303701017 – 4.50;

1303701021 – 4.50

БЕИсп

1303981002 – 6.00

БЕНГрЕ

1303511019 – 3.00;

1003511049 – 3.00;

1303511004 – 2.00;

1303511003 – 3.00;

1303511006 - 3.00;

1303511008 – 2.00

БЕТЕ

1303481020 – 2.00;

1403481030 - 4.50;

1303481018 – 3.00;

1303481002 – 3.00;

1303481030 – 3.50;

1303481001 – 3.00;

1403481031 – 3.00;

1303481029 – 3.00;

1303481021 – 3.00;

1303481010 – 4.00;

1303481032 – 3.50

1303481009 – 3.00;

1303481008 – 3.50;

1303481024 – 3.00;

1303481031 – 3.50;

1303481025 – 3.00;

1303481012 – 3.00;

1303481004 – 3.00;

1303481016 – 3.50;

1303481026 – 3.50;

1303481022 – 3.00;

1303481017 – 2.00;

1303481006 – 3.50

Важно!!!

Всички студенти от специалности БЕИ, БЕАЕ, БЕКитЕ, БЕИспЕ, БЕНГрЕ, БЕТЕ, 4 курс имат възможност и право да се явят при проф. дфн Любка Липчева на трите изпитни дати през м. юни, м. юли и м. септември, 2017 г.

Студентите, чиито тестове са оценени с оценка минимум 5.00, се освобождават от писмената част на изпита и се явяват само на устната. Освобождават се от писмен изпит и студентите, представили в срок курсова работа и получили необходимата висока оценка за нея (според условията, представени в началото на учебната година).

Получилите оценка слаб 2.00 на теста, както и неположилите тест, трябва да постигнат оценка от писмен изпит минимум добър 4.00, за да може общият резултат, формиран от семестриален тест и писмен изпит, да бъде минимум среден 3.00. Само при това условие те имат право да продължат към устната част на изпита.

Напомняме, че ако общият резултат от оценките на семестриален тест и писмен изпит е достатъчен за студента (на принципа на средноаритметичната оценка от двете изпитвания), оценката може да се нанесе в протокола като окончателна. Това обаче не се отнася за случаите, в които оценката от семестриален тест или от писменото изпитване е слаб 2.00. 

Изпитни дати за периода юни – юли, 2017 г.:

19 юни/20 юни – 20 юни е предвиден като втори ден, с оглед на възможността да се продължи устният изпит, след като са ясни резултатите от писменото изпитване, проведено предния ден. Обръщаме внимание на това, че за писмения изпит е предвиден  само 19 юни!

Важно!!!

7 юли – поради това, че сградата на Ректората ще бъде затворена на 3 юли до 14 ч., поправителният изпит през юли (заместващ първа септемврийска поправка за студентите от 4 курс) ще се проведе на 7 юли, от 9 ч. в 1 аудитория. 

Резултати по избираема дисциплина „Литературна критика и литературен канон”

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  IV курс

Избираема дисциплина: Литературна критика и литературен канон

Оценки*:

1.       

1303011036

Добър 4

2.       

1303011037

Добър 4

3.       

1303011039

Добър 4

4.       

1303011046

Добър 4

5.       

1303011048

Добър 4

6.       

1303011054

Отличен 6

7.       

1303011056

Среден 3

8.       

1303011060

Слаб 2

9.       

1303011065

Добър 4

10.   

1303011074

Отличен 6

11.   

1303011076

Мн. добър 5

12.   

1303011079

Отличен 6

13.   

1303011100

Слаб 2

14.   

1403011106

Добър 4

15.   

1403011122

Добър 4

16.   

1403011123

Добър 4

17.   

1503011082

Слаб 2

18.   

1603011037

Мн. добър 5

* Оценките отчитат резултата от индивидуалните курсови работи и общата оценка за всяка от работните групи.

Дата за поправителен изпит: 07.07. от 9.30 ч. в кабинет 218.

Изпитни дати на преподавателите от катедра „Българска литература и теория на литературата“

 

*   проф. д.ф.н. Л. Липчева-Пранджева

Българска литература след Първата световна война
РО, специалности: БЕАЕ, БЕ Ист., БЕКит.Е, БЕТЕ, БЕНовогр.Е, БЕИсп.Е
Редовна сесия

19.06. от 9.00 ч. в 1 аудитория - писмен изпит
20.06. от 9.00 ч. в 218 кабинет - устен изпит
Поправка :

Промяна на изпитната дата

 7 юли – поради това, че сградата на Ректората ще бъде затворена на 3 юли до 14 ч., поправителният изпит през юли (заместващ първа септемврийска поправка за студентите от 4 курс) ще се проведе на 7 юли, от 9 ч. в 1 аудитория. 

Ликвидция:
20.09. -  от 9.00 ч.  -  писмен изпит; от 15.00 ч. в 218 кабинет - устен изпит

*      Проф. д.ф.н. Инна Пелева

Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война
Специалност Българска филология, 3. курс, РО:

30.06.2017 г. редовна дата

8.09.2017 г. поправка

 20.09.2017 г. ликвидация

     Специалност БЕИтЕ, БЕИспЕ, БЕКЕ, БЕТЕ, 3. курс, РО:

29.06.2017 г. редовна дата 

07.09.2017 г. поправка

20.09.2017 г. ликвидация

*   Доц. д-р Владимир Янев

Българска литература след Първата световна война
Редовна сесия
15.06.2017 г.  от 8.00 часа

Поправка :
01.07.2017 г.  от 8.00  часа
Ликвидция:
20.09.2017 г.

*   доц. д-р Мария Йовчева

Старобългарска литература, 1-и курс:

БФ - редовно обучение
- редовен изпит на 10.06.2017 г.
- поправка на 2.09.2017 г.
- ликвидация на 21.09.2017 г.

БЕАЕ БЕТЕ БЕФЕ БЕНЕ БеНгрЕ БЕИспЕ БеКор БЕКЕ БЕРЕ БЕИ БЕИтЕ

- редовен изпит на 17.06.2017 г.

- поправка на 2.09.2017 г.

- ликвидация на 21.09.2017 г.
БФ, БЕИ, БЕРЕ - задочно обучение
- поправка на 10.06.2017 г.
- ликвидация на 1.07.2017 г.

*   доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Екатерина Петкова

МОБЕ и МОБЛ за задочно обучение -  поправка на 10.06.2017г., ликвидация на  11.09.2017г. от 10 часа в 8-ми кабинет.

МОБЕ и МОБЛ за редовно обучение - поправка на 03.07.2017г., ликвидация на  11.09.2017г. от 10 часа в 8-ми кабинет.

 

 

Срокове за предаване на материалите по хоспетиране

Всички материали, свързани с  хоспетиране по МОБЕЛ, трябва да се предадат на 5 юни от 11 до 13 часа в кабинетите на преподавателите по методика. 
Кабинетите са с номера 8 и 10

Представяне на книгата „Прозрения. Записки по българска литература“ от доц. д-р Владимир Янев

На 31 май (сряда) 2017 г. от 17:30 ч. до 18:10 ч. в 10 аудитория ще бъде представена книгата „Прозрения. Записки по българска литература“ от доц. д-р Владимир Янев.

Десетата литературоведска книга на доц. д-р Владимир Янев е предназначена за студенти филолози, учители, ученици, читатели с по-изявени духовни интереси. Сборникът съдържа статии и студии, печатани в авторитетни литературнонаучни издания, като част от тях се публикуват за първи път.

Изследователското внимание е насочено към българските автори от края на ХІХ до края на ХХ век, включени в програмния материал на висшите училища. Предлагат се наблюдения върху създаденото от класически писатели като Стоян Михайловски, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Кирил Христов, Николай Лилиев. Включени са анализи на творби от Йордан Йовков и Атанас Далчев. Важна част от сборника е посветена на естетическия прелом в българската литература от 20-те години на ХХ век и по-специално на постсимволистичните и авангардните предложения на поети като Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Марангозов, Асен Разцветников. Отделено е внимание и на творци като Ник. Вас. Ракитин, Стоян Загорчинов, Никола Вапцаров, Емилиян Станев, Димитър Димов. От по-новите автори са представени прозаиците Николай Хайтов, Йордан Радичков, Станислав Сивриев, Антон Дончев, Вера Мутафчиева, Георги Марков, Димитър Кирков, Веселин Стоянов. За съжаление обемът на помагалото не дава възможност за включване на статии върху съвременните български поети, за които авторът е подготвил за публикуване отделна книга.

Особеност при композирането на книгата е свързана с приложенията след някои от статиите. Част от тези приложения са от фактологично естество (коментар на неизвестни писма на Лилиев, календар на българския авангардизъм, по-пространна информация за руския имажинизъм), докато друга част представя фрагментарни бележки и размисли за Алеко Константинов, Яворов, Йовков, Гео Милев, Вапцаров.

 

Заверка на Преддипломна педагогическа практика по БЕЛ

На 1.06.2017г. от 10.00 ч. до 13.30 ч. всички студенти, които са приключили с Преддипломна педагогическа практика по БЕЛ, трябва да представят в кабинети №8 и №10 плановете на проведените уроци (подписани от базовия учител), за да получат заверка на практиката в студентската си книжка.

Информация за дати за поправка и ликвидация може да получите на сайта на Катедрата по българска литература и теория на литературата:

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net

Среща-разговор с проф. д.ф.н. Сава Василев

Уважаеми колеги,

Заповядайте на среща-разговор с проф. д.ф.н. Сава Василев по повод на книгата му „Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози“. На срещата също така ще бъде представена книгата с четири пиеси „Капан за дребни хищници и други човешки животни“ от същия автор, както и вестник „Литературен бюлетин“, издаван във Велико Търново.

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Ректорат

10 май (сряда) 2017 г. – 17,00 ч. в 10 аудитория.

 

 

 

 

Промени във втора смяна на Преддипломна педагогическа практика по БЕЛ 2017 г.

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                ДО ДИРЕКТОРА

                                  НА ПГЕЕ

                                          П Л О В Д И В

 

                         УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

БАЗОВ УЧИТEЛ: Ана Ганина

 

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Мая Пешлова

1003481004

БЕТЕ

2.

Лейля Фезад

1303481020

БЕТЕ

3.

Ферай Идриз

1303481022

БЕТЕ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                    НА ПГЕЕ

                                                    П Л О В Д И В

 

                        

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

 

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Марина Петрова

 

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Явор Дърманов

1203033003

СФ

2.

Виктория Димитрова

1203033004

СФ

3.

Цонка Георгиева

1203033005

СФ

4.

Мария Арнаудова

1203033008

СФ

5.

Даниела Микова

1203033010

СФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Анелия Лекова

1203033013

СФ

2.

Нели Митанкова

1203033015

СФ

3.

Виолета Тодорова

1203033017

СФ

4.

Елица Илиева

1203833001

СФ

5.

Златина Тодорова

1203833004

СФ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат, тел: 261-292).

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                    НА НХГ «Цанко Лавренов»

                                                    П Л О В Д И В

 

                        

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

 

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Борис Пасков

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Велина Кацарова

1303861013

БЕИтЕ

2.

Любка Кръстилова

1303011064

БФ

3.

Златомира Стойчева

1303011065

БФ

4.

Милена Минекова

1303011071

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Валентина Димитрова

1303011048

БФ

2.

Йорданка Василева

1303011052

БФ

3.

Дияна Хубенова

1303011056

БФ

4.

Енвер Юмез

1303011054

БФ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

       

                                                             (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                        НА СУ „Цар Симеон Велики”

 П Л О В Д И В

 

                                     

 

   УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

 

Базов учител: Светла Тинкова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Стефани Крушкова

1303011012

БФ

2.

Веселина Ангелова (8 кл.)

1303011015

БФ

3.

Ваня Драганова

1303011017

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Александра Захариева

1303011011

БФ

2.

Веселина Ангелова

1303011015

БФ

3.

Ваня Драганова (8 кл.)

1303011017

БФ

 

         

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                                 ДО ДИРЕКТОРА

               НА НТГ

                           П Л О В Д И В

 

                                       

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература  за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Танка Тарънска

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Славка Нейкова

1503011054

БФ

2.

Христина Миленкова

1503011081

БФ

3.

Нели Иванова

1503011081

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Доника Панайотова

1503011084

БФ

2.

Ивелина Радулова

1603011037

БФ

3.

Румина Антонова

1603011043

БФ

 

      

 

   Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                            НА СУ „Софроний врачански”

                                                    П Л О В Д И В

 

                                        

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

 

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Златина Едрева

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Девора Тенева

1303011010

БФ

2.

Иванела Иванова

1303011073

БФ

3.

Петя Парпарова

1303011074

БФ

4.

Михаела Енчева (8 кл.)

1303011076

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Иванка Димитрова

1303011079

БФ

2.

Карина Тунева

1303011089

БФ

3.

Малина Кулева

1303011094

БФ

4.

Добринка Иванова (8 кл.)

1303011100

БФ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                         ДО ДИРЕКТОРА

                                                      НА СУ „Софроний врачански”

           П Л О В Д И В

 

 

 

                                         

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Марияна Рукова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Аделина Вълканова

1303011001

БФ

2.

Невин Абдиева

1303011127

БФ

3.

Стефка Герджикова

1403011093

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Гала Димитрова

1403011106

БФ

2.

Алев Сюлейман

1403011113

БФ

3.

Евгения Кулева

1403011119

БФ

 

        

 Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                    НА ПГЕЕ

 П Л О В Д И В

 

                                        

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Мими Михайлова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Евгения Чичкова ( 8 кл.)

1003633013

СФ

2.

Станимира Андреева (9 кл.)

1203633001

СФ

3.

Доника Панайотова

1503011084

БФ

4.

Ивелина Радулова

1603011037

БФ

5.

Румина Антонова

1603011043

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Евгения Чичкова ( 9 кл.)

1003633013

СФ

2.

Станимира Андреева (8 кл.)

1203633001

СФ

3.

Славка Нейкова

1503011054

БФ

4.

Христина Миленкова

1503011081

БФ

5.

Нели Иванова

1503011081

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                    НА ОУ «Панайот ВОлов»

 П Л О В Д И В

 

                                      

 

                            

 

  УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Марияна Ангелова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Бахтинур Ахмедов

1103481021

БЕТЕ

2.

Калина Касабова (м.)

1503171008

БЕИ

3.

Фатмагюл Мюслюмова

1303481002

БЕТЕ

4.

Александра Захариева

1303011011

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Берил Ефенфиоглу

1303481004

БЕТЕ

2.

Неврие Османчауш

1303481006

БЕТЕ

3.

Йълдъз Ибрям

1303481008

БЕТЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                    НА СУ “Любен Каравелов”

 П Л О В Д И В

 

                                        

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Роза Балтова

 

Смяна І: 27. 02. – 04. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Десислава Карайлева (от 27.02. до 10.03.) 6 кл.; (от 13.03 до 24.03) 10 кл.

1303011003

БФ

2.

Рафаела Ръдмонова (от 27.02. до 10.03.) 10 кл.; (от 13.03 до 24.03) 6 кл.

1203033002

СФ - чешки

3.

Марина Димитрова (от 27.03. до 07.04.) 6 кл.; (от 18. 04. до 28.04.) – 10 кл.

1303011092

БФ

4.

Мария Паунова (от 27.03. до 07.04.) -10 кл.

1603011042

БФ

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Христина Колева (от 18.04. до 28.04.) 6 кл.

(от 02.05. до 12.05.) 10 кл.

1303011087

БФ

2.

Вероника Дюлева (от 02.05. до 12.05.)- 6кл.; (от 15.05. до 19.05.) -10 кл.

1303011133

БФ

3.

Мария Паунова (от 15.05.-31.05.) -6 кл.

1603011042

БФ

4.

Адриана Костадинова (от 15.05.-31.05.)-10 кл.

1303171038

БЕИ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО РЕКТОРА

                                                    НА СОДУ ПДС

                                                  „Св. Св. Кирил и Методий” 

 П Л О В Д И В

 

                          

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Борис Пасков

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Антония Кирова (9 кл.)

1303011037

БФ

2.

Росица Крънчева

1303011039

БФ

3.

Даниела Георгиева

1303011046

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Детелина Димова (9 кл.)

1303011033

БФ

2.

Нина Аргирова

1303011034

БФ

3.

Петя Загорчева

1303011036

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                   ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА ЕГ “Иван Вазов”

П Л О В Д И В

                                       

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: София Иванова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Тихомир Страхилов

1203131036

БЕАЕ

2.

Христо Тончев

1303131003

БЕАЕ

3.

Мария Хамбарлийска

1303131006

БЕАЕ

4.

Марияна Славчева

1203701016

БЕКитЕ

5.

Цанка Спасова

1303131014

БЕАЕ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Радил Димитров

1303131018

БЕАЕ

2.

Георги Йорданов

1303131019

БЕАЕ

3.

Антония Стойкова

1303131021

БЕАЕ

4.

Петя Кръстева

1303131026

БЕАЕ

5.

Моника Петкова

1303131034

БЕАЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                   ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА ЕГ “Иван Вазов”

П Л О В Д И В

 

                                     

   УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Силвия Димитрова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Деница Колева

1303861014

БЕИт.Е

2.

Венцислава Христова

1303861016

БЕИт.Е

3.

Раяна Запрянова

1303861022

БЕИт.Е

4.

Мирослва Иванова

1303861023

БЕИт.Е

5.

Екатерина Роплева

1203701001

БЕКит.Е

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Емилия Ставрева

1003511049

БЕНгрЕ

2.

Ивелина Вълчанова

1303511003

БЕНгрЕ

3.

Елисавета Коджаманова

1303511004

БЕНгрЕ

4.

Христина Георгиевеа

1303511006

БЕНгрЕ

5.

Антония Сарийска

1303511008

БЕНгрЕ

 

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                   ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА ЕГ “Иван Вазов”

П Л О В Д И В

                                       

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Илко Василев

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Александра Хайкова

1103981013

БЕИспЕ

2.

Полина Рекина

1303981002

БЕИспЕ

3.

Даниела Делчева

1303981003

БЕИспЕ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Мариета Грозева

1303121002

БЕРЕ

2.

Паулина Георгиева

1303121017

БЕРЕ

3.

Елисавет Василиаду

1303121032

БЕРЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                            

                                                   ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА ЕГ “Иван Вазов”

П Л О В Д И В

                                       

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Катя Гечева

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Теодора Димова

1303131038

БЕАЕ

2.

Николина Делчева

1303131039

БЕАЕ

3.

Мирослава Филипова

1203171004

БЕИ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Мариела Тодорова

1303131002

БЕАЕ

2.

Маргарита Гърдева 

1103011030

БФ

3.

Костадин Беленозов

1303861010

БЕИтЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

   ДО ДИРЕКТОРА

                               НА ОУ „КНЯЗ Александър I”

                                                  П Л О В Д И В

 

                        

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Мария Костова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Детелина Димова

1303011033

БФ

2.

Нина Аргирова

1303011034

БФ

3.

Петя Загорчева

1303011036

БФ

 

Смяна ІІ: 03. 04. – 19. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Антония Кирова

1303011037

БФ

2.

Росица Крънчева

1303011039

БФ

3.

Даниела Георгиева

1303011046

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г.  в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”), тел: 261-292.

 

 

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

   ДО ДИРЕКТОРА

                               НА ОУ „КНЯЗ Александър I”

                                                  П Л О В Д И В

 

                        

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Стратия Тодоров

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Весела Илиева

1303011018

БФ

2.

Вилдана Кехайова

1303011025

БФ

3.

Наталия Стоева

1303011026

БФ

4.

Весела Генева

1303011027

БФ

 

Смяна ІІ: 03. 04. – 19. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Пламена Христова

1303011028

БФ

2.

Дарина Василева

1303011029

БФ

3.

Цветелина Самарова

1303011030

БФ

4.

Златияна Желева

1303011031

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г.  в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”), тел: 261-292.

 

 

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                      ДО ДИРЕКТОРА

                                                                   НА ОУ „КНЯЗ Александър I”

                                П Л О В Д И В

 

                        

 

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Галина Славкова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Валентина Димитрова

1303011048

БФ

2.

Деница Маджарова

1303011060

БФ

3.

Дияна Хубенова

1303011056

БФ

4.

Енвер Юмез – 6 кл.

1303011054

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

 

 

 

2.

Любка Кръстилова

1303011064

БФ

3.

Златомира Стойчева

1303011065

БФ

4.

Милена Минекова – 6 кл.

1303011071

БФ

 

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”), тел: 261-292

 

 

                                               ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                               (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                       НА СУ „Цар Симеон Велики”

 П Л О В Д И В

 

                                        

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Красимира Кацарова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Севдие Юсеин

1303481016

БЕТЕ

2.

Любомир Венчев

1303511019

БЕНгрЕ

3.

Десислава Картелова

1303011004

БФ

4.

Красимира Карабойчева

1303011006

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Мария Стамова

1303481017

БЕТЕ

2.

Гюлшен Маджарова

1303481018

БЕТЕ

3.

Рени Тотина

1303011009

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                   ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА СУ „Софроний Врачански”

                                                   П Л О В Д И В

 

                                        

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Ирина Даскалова

 

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Боряна Янкулова – 5 кл.

1403011122

БФ

2.

Мариела Гановска – 9 кл.

1403011123

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Боряна Янкулова – 9 кл.

1403011122

БФ

2.

Мариела Гановска – 5 кл.

1403011123

БФ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                          

 

                                                                ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                                (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                      

 

                                       ДО ДИРЕКТОРА

               НА ПГСАГ „АРХ. КАМЕН   ПЕТКОВ“

                                   П Л О В Д И В

 

 

 

 

 

                        УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Тотка Златанова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Кямил Гарипов

1303481025

БЕТЕ

2.

Ебру Даала

1303481026

БЕТЕ

3.

Шенгюл Юмез

1303171042

БЕИ

4.

Красимира Христева

1303481030

БЕТЕ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Паула Димова

1303171001

БЕИ

2.

Екатерина Стойчева

1303171002

БЕИ

3.

Зорница Атмадрова

1303171005

БЕИ

4.

Теодора Делчева

1303171009

БЕИ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                       ДО ДИРЕКТОРА

               НА ПГСАГ „АРХ. КАМЕН   ПЕТКОВ“

                                   П Л О В Д И В

 

 

 

 

                            УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Радка Атанасова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Анелия Лекова

1203033013

СФ

2.

Нели Митанкова

1203033015

СФ

3.

Виолета Тодорова

1203033017

СФ

4.

Елица Илиева

1203833001

СФ

5.

Златина Тодорова

1203833004

СФ

6.

Маргарита Гърдева

1103011030

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Явор Дърманов

1203033003

СФ

2.

Виктория Димитрова

1203033004

СФ

3.

Цонка Георгиева

1203033005

СФ

4.

Мария Арнаудова

1203033008

СФ

5.

Даниела Микова

1203033010

СФ

6.

Мирослава Маринова

1303701021

БЕКитЕ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                       

                                       ДО ДИРЕКТОРА

               НА ПГСАГ „АРХ. КАМЕН   ПЕТКОВ“

                                   П Л О В Д И В

 

 

 

                        УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Стоянка Николова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Неди Пенчева

1303171032

БЕИ

2.

Ванеса Петрова

1203011006

БФ

3.

Димитрия Кръстанова

1303171039

БЕИ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Нина Славова

1403481031

БЕТЕ

2.

Севил Мехмед

1303481020

БЕТЕ

3.

Невин Хасан

1303171011

БЕИ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                              ДО ДИРЕКТОРА

               НА НГСЕИ

                                                              П Л О В Д И В

 

                       

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Паулина Алексиева

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Христина Андонова

1203833019

СФ

2.

Габриела Димитрова

1203833022

СФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Даниела Павлова

1203833006

СФ

2.

Стефка Андонова

1203833018

СФ

 

     

    Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                            (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                              ДО ДИРЕКТОРА

                                                       НА СУ «ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ»

                                                              П Л О В Д И В

 

                       

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Лидия Бакалска

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Тодора Христова (от 27.02-10.03) 5 кл.; (от 27.03.-07.04.) – 11 кл.

1303011125

БФ

2.

Василена Христова (от 27.02-10.03) 11 кл.; (от 13.03.-24.03.) – 5 кл.

1203011002

БФ

3.

Мелтем Агова (от 13.03.-24.03.)- 11 кл.; (от 27.03.до 07.04.) 5 кл.

1303481022

БЕТЕ

4.

Ванеса Петрова – 8 кл.

1203011006

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Анжела Георгиева

1303701006

БЕКитЕ

2.

Катерина Бейчева

1303701009

БЕКитЕ

3.

Гинка Талева

1303701017

БЕКитЕ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                      ДО ДИРЕКТОРА

НА ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

    ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Диана Стайковска

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Иванка Димитрова

1303011079

БФ

2.

Карина Тунева

1303011089

БФ

3.

Малина Кулева

1303011094

БФ

4.

Добринка Иванова  - 8 кл.

1303011100

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Теодора Кирова

1203701004

БЕКитЕ

2.

Иванела Иванова

1303011073

БФ

3.

Петя Парпарова

1303011074

БФ

4.

Михаела Енчева (8 кл.)

1303011076

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                      ДО ДИРЕКТОРА

НА ПХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

         ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Женя Делчева

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Пламена Христова – 10 кл.

1303011028

БФ

2.

Дарина Василева

1303011029

БФ

3.

Цветелина Самарова

1303011030

БФ

4.

Златияна Желева

1303011031

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Весела Илиева

1303011018

БФ

2.

Вилдана Кехайова

1303011025

БФ

3.

Наталия Стоева

1303011026

БФ

4.

Весела Танева

1303011027

БФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                     ДО ДИРЕКТОРА

                                                   НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

    ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Мария Ангелова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Даниела Павлова

1203833006

СФ

2.

Стефка Андонова

1203833018

СФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Христина Андонова

1203833019

СФ

2.

Габриела Димитрова

1203833022

СФ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                          ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                            

                                                     ДО ДИРЕКТОРА

                                                 НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

    ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Георги Коларов

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Гала Димитрова

1403011106

БФ

2.

Алев Сюлейман

1403011113

БФ

3.

Евгения Кулева

1403011119

БФ

4.

Николина Ежкова

1303481009

БЕТЕ

5.

Диляна Джучкова

1303481010

БЕТЕ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Аделина Вълканова

1303011001

БФ

2.

Невин Абдиева

1303011127

БФ

3.

Стефка Герджикова

1403011093

БФ

4.

 Сафие Емин

1303481011

БЕТЕ

5.

Есмерал Елайдин

1303481012

БЕТЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                     ДО ДИРЕКТОРА

                                              НА СУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

    ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Красимира Вътева

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Христина Кръстева

1203701024

БЕКитЕ

2.

Гергана Вълканова

1303861001

БЕИтЕ

3.

Величка Христева

1203481015

БЕТЕ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Габриела Камишева

1303131007

БЕАЕ

2.

Сема Куцарова

1303481013

БЕТЕ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                       НА СУ „Цар Симеон Велики”

 П Л О В Д И В

 

                                     

 

   УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломна педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

 

Базов учител: Антоанета Цанкова

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Стефани Веселинова – 6 кл.

1203011021

БФ

2.

Цветелина Славкова – 6 кл.

1303011002

БФ

3.

Рени Тотина – 11 кл.

1303011009

БФ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Цветелина Славкова – 11 кл.

1303011002

БФ

2.

Хамиде Мехмед

1503171012

БЕИ

 

Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори и протоколите с оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292.

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

                           

                                                    ДО ДИРЕКТОРА

                                                         НА ПХГ  "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

                                                    П Л О В Д И В

 

                        

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

         

 

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

Базов учител: Любка Николова

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

 

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Десислава Картелова

1303011004

БФ

2.

Красимира Карабойчева

1303011006

БФ

3.

Девора Тенева

1303011010

БФ

4.

Стефани Веселинова

1203011021

БФ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                       

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Филологически факултет

Катедра по българска литература и теория на литературата

Пловдив 4000, ул.“Цар Асен” 24, тел.: 032/261-292

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net/en/nacalo

 

                                                ДО ДИРЕКТОРА

                                  НА ПГЕЕ

                                          П Л О В Д И В

 

                         УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

         

Във връзка с провеждането на Преддипломната педагогическа практика  по български език и литература за учебната 2016/2017 година /летен семестър/, Ви изпращаме списък на следните студенти:

 

БАЗОВ УЧИТEЛ: Ралица Христова

 

 

Смяна І: 27. 02. – 07. 04. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Диана Котева

1303171015

БЕИ

2.

Румен Каймакански

1303171016

БЕИ

3.

Яница Целова

1303171021

БЕИ

4.

Илияна Белева

1303171024

БЕИ

 

Смяна ІІ: 18. 04. - 31. 05. 2017 г.

Име

Факултетен номер

Специалност

1.

Мерием Кичукова

1303481024

БЕТЕ

2.

Стефка Светославова

1303481031

БЕТЕ

3.

Нергиз Асанова

1303481032

БЕТЕ

 

          Моля да предадете копие от списъка на базовия учител и охраната на училището.

 

Срокът за попълване на гражданските договори с взетите часове и оценките на студентите ще бъде от 01. 06. 2017 г. до 09. 06. 20017 г. в каб. 250-А (ПУ „Паисий Хилендарски”, Ректорат), тел: 261-292

 

                                                           ВРИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

                                                           (проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева)

 

 

 

Showing 1 - 20 of 22 results.
Items per Page 20
of 2