ас. д-р Красимира Танева


Телефон: 032/ 261 426
Мейл:
Кабинет: Методика по литература, Учебен център, кaб. № 10
Приемно време: Първа седмица в понеделник от 13:30 до 15:30 ч. Втора седмица в понеделник от 10:30 до 11:30 ч. и от 13:30 до 14:30 ч.

Област на научната квалификация

Методиката на обучението по литература

Образование

Професионална кариера

Членства

От 2009 г. член на Съюза на учените в България

Говорими езици

Публикации

Дейности

Дипломанти и Докторанти

 
 

Други