« Back

Покана за международна славистична конференция за студенти в Любляна

Студентите от Отделите по словенистика, славистика и история при Философския факултет в Любляна организират международна научна конференция в сътрудничество със своите преподаватели.

Форумът ще се проведе на 10.–11. 4. 2020 г.  

Необходимо е участниците да изпратят резюме на текста си (до 300 думи; шрифт: Times New Roman; размер на шрифта: 12; интервал между редовете: 1,5) на адрес

simpozijslovan@gmail.com

Срокът за подаване на заявки за участие е до 1. 12. 2019 г.

За още информация:

Официална страница (с поканата и указания)

Фейсбук страница

Next