« Back

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТПП ПО БЕЛ за учебната 2019/2020 година

от 14.10.2019 - 20.12.2019

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Стратия  Тодоров

Сряда, 14.00 ч.

Специалност БФ

1603011001

1603011002

1603011004

1603011005

1603011007

1603011017

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Мария Костова

Сряда, 14.00 ч.

Специалност БФ

1603011008

1603011009

1603011010

1603011031

1603011011

1603011014

ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ“

Учител наставник: Галя Стоева

Сряда, 13.15 ч.

Специалност БФ

1603011015

1603011016

1603011018

1603011019

1603011020

1603011041

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

Учител наставник: Радка Атанасова

Сряда , 8.00 ч.

Специалности: БФ и БЕАЕ, БЕКорЕ

1603011023, БФ

1603011026, БФ

1603011027, БФ

1603011028, БФ

1603011032, БФ

1503131011, БЕАЕ

1603871004, БЕКорЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“

Учител наставник:  Стоянка Николова

Сряда,  8.00 ч.

Специалности: БФ, БЕИспЕ, БЕАЕ, БЕКорЕ

 1703011034 , БФ

1603011044, БФ

1803011058, БФ

1603981001, БЕИспЕ

1603981003, БЕИспЕ

1603131001, БЕАЕ

1603871006, БЕКорЕ

СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

Учител наставник: Златина Едрева

Сряда, 8.00 ч.

Специалности: БЕАЕ

1603131002, БЕАЕ

1603121003, БЕАЕ

1603131006, БЕАЕ

1603131010, БЕАЕ

1603131012, БЕАЕ

1903131016 , БЕАЕ

БЕКорЕ

1603871008, БЕКорЕ

СУ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

Учител наставник:  Мариана Рукова

Сряда, 8.00 ч.

Специалности: БЕТЕ, БЕНГрЕ, БЕКорЕ, БЕКитЕ

1603701003, БЕКитЕ

1603511001, БЕНгрЕ

1603481001, БЕТЕ

1603481002, БЕТЕ

1603481006, БЕТЕ

1603481007, БЕТЕ

1603871007, БЕКорЕ

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

Учител наставник:Танка Тарънска

Вторник, 9.30 ч.

Специалности: БЕИ (РО), БФ (ЗО)

1603171002, БЕИ(РО)

1603171003, БЕИ(РО)

1603171004, БЕИ(РО)

1803171006, БЕИ(РО)

1403012107, БФ(ЗО)

1403012103 , БФ(ЗО)

0703012017, БФ (ЗО)