« Back

Съобщение за приключване на стажанстка практика

Дневниците от приключилата стажантска практика по български език и литература 
ще се приемат на 13 май 2019 г. от 9.00 до 12.30 часа при следния график:
БФ, СФ в каб. №8;
БЕАЕ, БЕТЕ, БЕИспЕ, БЕИтЕ, БЕНгр.Е, БЕРЕ, БЕКитЕ, БЕКор в каб. №10.