доц. д-р Владимир Атанасов Янев


Телефон: 032/ 261 265
Мейл: vlado_yanev@abv.bg
Кабинет: 254, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Сряда от 13:00 до 15:00 ч

Област на научната квалификация

История на съвременната българска литература

Образование

ВЛАДИМИР ЯНЕВ е роден на 26 януари 1950 в Пловдив. Завършва българска филология в Софийския университет "Климент Охридски" през 1972. 

Професионална кариера

Учител по български език и литература в Неделино, Златоград, Пловдив. От 1981 е преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". (През учебните 1995/1999 – лектор по българска литература в Санкт-Петербургския университет.) Доцент в катедрата по българска литература и теория на литературата във Филологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 

Членства

Член на Съюза на българските писатели, на българския П.Е.Н. – център.

Говорими езици

Публикации

 

Автор на литературоведските книги: "Живея и препрочитам" (1990); "Признати и непознати" (1999); "Христо Смирненски. Маскарадът и Празникът" (2000; ІІ преработено издание – 2008); "Да прочетем заедно" (2002); "Българският литературен авангардизъм" (2002); "Българска литература след Първата световна война" (2002); "Живият разказвач Николай Хайтов" (2007); "Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни" (2008); "Въвеждане на безпределното" (2009). Подготвена и одобрена за печат в Университетско издателство "Паисий Хилендарски" е литературоведската му книга. Прозрения. Записки по българска литература" - 2017 г.

Издал е двуезичните поетични книги "Приписки по свещени камъни. Петербургска поема /Приписки на священных камнях. Петербургская поэма" (1999; 2005, електронно издание на ЕИ "Liternet"); "Петербургски стихове / Петербургские стихи" (1999); "Петербург. Стихотворения и поеми / Петербург. Стихотворения и поэмы" (2009), както и стихосбирката "Любов от миналия век" (2009). Автор на "Цигулката на Енгр. Строшени огледала" (2000; 2006, електронно издание на ЕИ "Liternet" – 3 фрагментарни новели и 3 поеми, спектакъл по нея "Скоростта на мрака" в студентския театър "Алма алтер" – София, реж. Николай Георгиев); "Съдържания. Разкази и още нещо" (2000; 2008, електронно издание на "Литературен свят"); "Втора цигулка. Строшени херми" (2007); "При Златната река. Думи за Георги Богданов" (2008) – в съавторство с Иван Митев; "На границата с безграничното. Пътешествия по своя литература" (2010).

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други